Over onze Noorderbrug-medewerkers

Sinds april 2013 is er binnen het wooncentrum voor Doven een dagbesteding. Deze dagbesteding is er voor mensen die doof of slechthorend zijn en in aanmerking komen voor een indicatie van de AWBZ. Cliënten communiceren in gebarentaal. Een deel van de cliënten woont in het wooncentrum, andere cliënten die werkzaam zijn bij de dagbesteding wonen zelfstandig buiten het wooncentrum. De dagbesteding is er op gericht cliënten een zinvolle passende daginvulling te bieden, waarbij ze zich richten op een zo groot mogelijk aandeel te leveren aan het meedoen in de maatschappij. Met groepjes van vijf tot acht personen wordt er gewerkt bij verschillende organisaties en bedrijven. Aan de hand van een samenwerkplan wordt gekeken naar een passende werkplek voor cliënten van de dagbesteding. Er wordt gewerkt aan de hand van doelen. In de verschillende werkgroepjes is altijd een begeleider van de Noorderbrug aanwezig. De begeleider ondersteunt de cliënten in het werk en in de communicatie. Cliënten en begeleider communiceren in gebarentaal. Bij de speelotheek Wij zijn verheugd ook bij Speelotheek De Speelakker te mogen werken! Op de vrijdagochtend zijn we met een groepje aanwezig om de uitleen van het speelgoed te verzorgen. Ook het schoonmaken, ordenen, opruimen en tellen van het speelgoed zijn taken die wij uitvoeren. Het omgaan met de klanten en het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden is voor ons een geheel nieuwe ervaring! We zijn blij om op deze manier echt actief betrokken te zijn en dat we mee kunnen doen in de maatschappij.

Tot ziens in Speelotheek De Speelakker